img
ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ
ค้นหา ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ ปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ : 042-266464
มือถือ : 083-1498009
โทรสาร : 042-266464
อีเมล์ churchplantcct@gmail.com
ที่อยู่ : 153 หมู่ 11 บ้านท่าตูม ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000