img
ภาพกิจกรรม โบสถ์ริมน้ำแห่งพระพร
ประมวลภาพกิจกรรม » พิธีบัพติสมา

พิธีบัพติสมา

10 มิถุนายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018 ผู้นำเพลง คุณภาสกร ผู้นำนมัสการ คุณสุธรรมา ผู้อธิษฐาน คุณสถิต ผู้เทศนา ศจ.ซิน ซึง ยอม พิธีบัพติสมา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ : 042-266464
มือถือ : 083-1498009
โทรสาร : 042-266464
อีเมล์ churchplantcct@gmail.com
ที่อยู่ : 153 หมู่ 11 บ้านท่าตูม ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000