img
ภาพกิจกรรม หน่วยงานอื่นๆ
ภาพกิจกรรม หน่วยงานอื่นๆ
สถานีโทรทัศน์ CGNTV Thai
สถานีโทรทัศน์ CGNTV Thai ถ่ายทำรายการ 10 Minute Messages ณ จังหวัดอุดรธานี แบ่งปันพระวจนะธรรมของพระเจ้าโดยครูศาสนานิตยา หงษ์สวัสดิ์ ผู้หัวหน้าสถานีวิท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ : 042-266464
มือถือ : 083-1498009
โทรสาร : 042-266464
อีเมล์ churchplantcct@gmail.com
ที่อยู่ : 153 หมู่ 11 บ้านท่าตูม ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000