img
ร้านหนังสือโบสถ์
เกี่ยวกับร้านหนังสือโบสถ์

ห้องสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พันธกิจศูนย์สร้างสาวกฯ

1. เพื่อสร้างสาวกเพื่อการประกาศ และบุกเบิกคริสตจักร โดยการจัดการอบรมหลักสูตรการประกาศ

2. เพื่อเป็นสาขาวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี วิทยาเขตอุดรธานี

3. เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดประชุมและเป็นศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางมิชชั่นนารีต่างประเทศ

รายการสินค้า
รูป หัวเรื่อง ราคา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ : 042-266464
มือถือ : 083-1498009
โทรสาร : 042-266464
อีเมล์ churchplantcct@gmail.com
ที่อยู่ : 153 หมู่ 11 บ้านท่าตูม ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000