img
วีดีโอศูนย์ฯ
สรภัญญะ..ปัญหาสังคมกับชีวิตคริสเตียน

เผยแพร่เมื่อ : 23 มิ.ย. 2014 / 54 ปีที่แล้ว

รายละเอียดวีดีโอ :
การอบรมหลักสูตร "สร้างครูรวี"
17-20 มิ.ย. 2014

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ : 042-266464
มือถือ : 083-1498009
โทรสาร : 042-266464
อีเมล์ churchplantcct@gmail.com
ที่อยู่ : 153 หมู่ 11 บ้านท่าตูม ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000