img
วีดีโอศูนย์ฯ
ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้...เราเ­ป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์...

เผยแพร่เมื่อ : 15 พ.ค. 2014 / 54 ปีที่แล้ว

รายละเอียดวีดีโอ :
ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้...เราเ­ป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์...^_^...
การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ : 042-266464
มือถือ : 083-1498009
โทรสาร : 042-266464
อีเมล์ churchplantcct@gmail.com
ที่อยู่ : 153 หมู่ 11 บ้านท่าตูม ถ.มิตรภาพอุดร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000