Saturday, October 24, 2020

ประมวลภาพกิจกรรม

การนมัสการขอบคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดโรงเรียนพระคริสต์ธรรมทิโมธี

รับใช้พระวจนะกับ ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศจ.สีแอ สุทธิสาร ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 13 ศจ.อมร สารสมุทร ประธานศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร จ.อุดรธานี ศจ.ไมตรี สิงห์คำป้อง ศจ.ธีรพันธ์...

Read more

โรงเรียนพระคริสต์ธรรมทิโมธี 2019

😊ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการจัดเตรียมชีวิตนักศึกษาเพื่อการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในอนาคต😊 05/06/19 ขอบคุณพระเจ้า.. ชั้นเรียนการนมัสการ ผู้สอน: คศ.กฤษชัย บัวทอง #โรงเรียนพระคริสต์ธรรมทิโมธี2019

Read more

รับใช้พระวจนะร่วมกับ ศจ.สีแอ สุทธิสาร ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 13

รับใช้พระวจนะร่วมกับ ศจ.สีแอ สุทธิสาร ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 13, ศจ.ดร.ซิน ซึง ยอม ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร จ.อุดรธานี นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีเปิดการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศ รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 1...

Read more

พระวจนะ 2 ทิโมธี 4:1-5 “ให้ประกาศพระวจนะ”

อาทิตย์ 9 มิถุนายน 2019 ผู้นำเพลง คุณภาสกร,คุณสุธรรมา,คุณวัฒน์,น้องเมี่ยมและคุณอั๋น ผู้นำนมัสการ คุณปุณณพร ผู้อธิษฐาน คุณทองจันทร์ พระวจนะ 2 ทิโมธี 4:1-5 "ให้ประกาศพระวจนะ"...

Read more

พระวจนะมาระโก 14:3-9 “พระเยซูทรงรับการชโลม”

ผู้นำเพลง คุณจรูญ+คุณภาสกร+คุณทวีศักดิ์+คุณอั๋น ผู้นำนมัสการคุณทองจันทร์ ผู้อธิษฐานคุณวิรัตน์ พระวจนะมาระโก 14:3-9 "พระเยซูทรงรับการชโลม" เทศนาโดย ศจ.ซิน ซึง ยอม พิธีมหาสนิท ผ่านถุงถวาย ครอบครัววจีประสี อธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร...

Read more

พระวจนะ 2 เปโตร 3:8-13 “คำสัญญาเรื่องการเสด็จมาครั้งที่ 2”

อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2019 นำเพลง คุณหทัยคุณดวงใจและทีมนมัสการ ผู้นำนมัสการ คุณจรูญ ผู้นำอธิษฐาน คุณ พิทูน พระวจนะ 2 เปโตร 3:8-13...

Read more

พระวจนะ โรม 7:21-25 “ฝ่าฝืนบาป”

อาทิตย์ 7 เมษายน 2019 นำเพลง สมาชิกและนักศึกษาฝึกงาน ผู้นำนมัสการ คุณทองจันทร ผู้อธิษฐาน คุณวิรัตน์ พระวจนะ โรม 7:21-25 "ฝ่าฝืนบาป" เทศนาโดย...

Read more
Page 1 of 14 1 2 14


[mc4wp_form id="97"]

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.