You cannot copy content of this page
Wednesday, May 27, 2020

วีดีโอกิจกรรม

รวมภาพบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าครบรอบ 10 ปี ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร

รวมภาพบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าครบรอบ 10 ปี ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 9 ครั้งที่ 2

การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่9 ครั้งที่ 2 วันที่ 3-6 ตุลาคม 2016 ณ ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร เพลงประกอบ 1. เพลง : สุดหัวใจ [With...

Read more

เพลงพระบัญชายิ่งใหญ่

เพลงสรรเสริญพระเจ้า จากผู้จบหลักสูตรการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 8 แต่งโดย ผป.มนัส เทพจันทร์ตา ประธานรุ่นที่ 8 เพื่อว่าเป็นเพลงของทุกๆคน ที่จะให้เป็นการตอบสนองพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า เนื้อเพลง พระบัญชายิ่งใหญ่ พระเจ้าสำแดงความรักต่อเรา จากคนบาป เราได้รับการอภัย...

Read more

Worship dance 2014 – Awesome God

“พระเจ้าทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่ง” พระเจ้าทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่งทรงครองจากฟ้าสว­รรค์ และทรงฤทธิ์เดช ความรักพระเจ้าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่งทรงครองจากฟ้าสว­รรค์ และทรงฤทธิ์เดชความรักพระเจ้าทรงเป็นผู้ยิ­่งใหญ่ โดย อนุชนคริสตจักรริมนำ้แห่งพระพร

Read more

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา TEE เกาหลี พระคริสตธรรมกรุ่งเทพรุ่นที่ 39

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา TEE พระคริสตธรรมกรุ่งเทพรุ่นที่ 39 วันที่ 9 กันยายน 2014 ประเทศเกาหลี

Read more
Page 1 of 3 1 2 3


[mc4wp_form id="97"]

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.