Sunday, September 20, 2020

วีดีโอกิจกรรม

รวมภาพบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าครบรอบ 10 ปี ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร

รวมภาพบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าครบรอบ 10 ปี ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 9 ครั้งที่ 2

การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่9 ครั้งที่ 2 วันที่ 3-6 ตุลาคม 2016 ณ ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร เพลงประกอบ 1. เพลง : สุดหัวใจ [With...

Read more

เพลงพระบัญชายิ่งใหญ่

เพลงสรรเสริญพระเจ้า จากผู้จบหลักสูตรการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 8 แต่งโดย ผป.มนัส เทพจันทร์ตา ประธานรุ่นที่ 8 เพื่อว่าเป็นเพลงของทุกๆคน ที่จะให้เป็นการตอบสนองพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า เนื้อเพลง พระบัญชายิ่งใหญ่ พระเจ้าสำแดงความรักต่อเรา จากคนบาป เราได้รับการอภัย...

Read more

ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้…เราเ­ป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์…

รายละเอียดวีดีโอ : ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้...เราเ­ป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์...^_^... การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1

Read more

ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้…เราเ­ป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์…

รายละเอียดวีดีโอ : ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้...เราเ­ป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์...^_^... การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1

Read more

Worship dance 2014 – Awesome God

“พระเจ้าทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่ง” พระเจ้าทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่งทรงครองจากฟ้าสว­รรค์ และทรงฤทธิ์เดช ความรักพระเจ้าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงเป็นผู้ใหญ่ยิ่งทรงครองจากฟ้าสว­รรค์ และทรงฤทธิ์เดชความรักพระเจ้าทรงเป็นผู้ยิ­่งใหญ่ โดย อนุชนคริสตจักรริมนำ้แห่งพระพร

Read more
Page 1 of 3 1 2 3


    [mc4wp_form id="97"]

    Login to your account below

    Fill the forms bellow to register

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.