You cannot copy content of this page
Wednesday, May 27, 2020

รวมภาพบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าครบรอบ 10 ปี ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร

รวมภาพบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าครบรอบ 10 ปี ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 9 ครั้งที่ 2

การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่9 ครั้งที่ 2 วันที่ 3-6 ตุลาคม 2016 ณ ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร เพลงประกอบ 1. เพลง : สุดหัวใจ [With...

Read more

เพลงพระบัญชายิ่งใหญ่

เพลงสรรเสริญพระเจ้า จากผู้จบหลักสูตรการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 8 แต่งโดย ผป.มนัส เทพจันทร์ตา ประธานรุ่นที่ 8 เพื่อว่าเป็นเพลงของทุกๆคน ที่จะให้เป็นการตอบสนองพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า เนื้อเพลง พระบัญชายิ่งใหญ่ พระเจ้าสำแดงความรักต่อเรา จากคนบาป เราได้รับการอภัย...

Read more

ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้…เราเ­ป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์…

รายละเอียดวีดีโอ : ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้...เราเ­ป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์...^_^... การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1

Read more

เพลงพระบัญชายิ่งใหญ่

รายละเอียดวีดีโอ : เพลงสรรเสริญพระเจ้า จากผู้จบหลักสูตรการอบรมสร้างสาวกเพื่อการ­ประกาศรุ่นที่ 8 แต่งโดย ผป.มนัส เทพจันทร์ตา ประธานรุ่นที่ 8 เพื่อว่าเป็นเพลงของทุกๆคน ที่จะให้เป็นการตอบสนองพระมหาบัญชาขององค์­พระเยซูคริสต์เจ้า เนื้อเพลง พระบัญชายิ่งใหญ่ พระเจ้าสำแดงความรักต่อเรา...

Read more

เพลงสรรเสริญพระเจ้า…จากคณะมิชชันนารีพีซีเค

การนมัสการพระเจ้าเนื่องจากการล่วงหลับของ­ผู้ปกครองอาวุโส SUK HOON CHO (คุณพ่อของ ศาสนาจารย์ ดร.จุน ฮอง โช) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2014 ณ โบสถ์ริมนำ้แห่ง

Read more
Page 1 of 2 1 2


[mc4wp_form id="97"]

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.