You cannot copy content of this page

비디오 제자 훈련 센터

제 9 판 발표를위한 제자 훈련의 이미지

การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่9 ครั้งที่ 2 วันที่ 3-6 ตุลาคม 2016 ณ ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร เพลงประกอบ 1. เพลง : สุดหัวใจ [With...

Read more

큰 계명의 노래

เพลงสรรเสริญพระเจ้า จากผู้จบหลักสูตรการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 8 แต่งโดย ผป.มนัส เทพจันทร์ตา ประธานรุ่นที่ 8 เพื่อว่าเป็นเพลงของทุกๆคน ที่จะให้เป็นการตอบสนองพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า เนื้อเพลง พระบัญชายิ่งใหญ่ พระเจ้าสำแดงความรักต่อเรา จากคนบาป เราได้รับการอภัย...

Read more

악수하고 세상을 선언합시다 … 우리는 그리스도의 사랑 중 하나입니다 …

รายละเอียดวีดีโอ : ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้...เราเ­ป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์...^_^... การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1

Read more

큰 계명의 노래

รายละเอียดวีดีโอ : เพลงสรรเสริญพระเจ้า จากผู้จบหลักสูตรการอบรมสร้างสาวกเพื่อการ­ประกาศรุ่นที่ 8 แต่งโดย ผป.มนัส เทพจันทร์ตา ประธานรุ่นที่ 8 เพื่อว่าเป็นเพลงของทุกๆคน ที่จะให้เป็นการตอบสนองพระมหาบัญชาขององค์­พระเยซูคริสต์เจ้า เนื้อเพลง พระบัญชายิ่งใหญ่ พระเจ้าสำแดงความรักต่อเรา...

Read more

하나님 께 찬양을 … PCK의 선교사들로부터

การนมัสการพระเจ้าเนื่องจากการล่วงหลับของ­ผู้ปกครองอาวุโส SUK HOON CHO (คุณพ่อของ ศาสนาจารย์ ดร.จุน ฮอง โช) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2014 ณ โบสถ์ริมนำ้แห่ง

Read more
Page 1 of 2 1 2

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.