You cannot copy content of this page
Sunday, July 5, 2020

Tag: 2014

อบรมการสร้างสาวกเพื่อการประกาศ รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 4

อบรมการสร้างสาวกเพื่อการประกาศ รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 4 วันที่ 24-28 มีนาคม 2014 ณ ศูนย์สร้างสาวกเพื่อการประกาศและบุกเบิกคริสตจักร อุดรธานี สู้ๆ ทุกคนค่ะ

พิธีจบหลักสูตรการอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 6

การอบรมสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 6 มีผู้เรียนทั้งสิ้นจำนวน 72 คน ในจำนวนนี้มีสมาชิกจากคริสตจักรในประเทศลาวเข้าร่วมจำนวน 16 คน และมีผู้สำเร็จหลักสูตรการสร้างสาวกเพื่อการประกาศรุ่นที่ 6 จำนวน 47 คน[mc4wp_form id="97"]

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.